Yummy Food Fotos

kleurrijk, creatief en smakelijk

Yummy Since 2014

Yummy Food Fotos © 2014-2021• PRIVACY POLICY

privacybeleid

 

 

 

Disclaimer voor www.YummyFoodFotos.nl

YummyFoodFotos  te Nijkerk (Kamer van Koophandel: 61069876), hierna te noemen YummyFoodFotos, verleent u hierbij toegang tot www.yummyfoodfotos.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen. YummyFoodFotos behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

YummyFoodFotos spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van YummyFoodFotos.In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan YummyFoodFotos nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij YummyFoodFotos- NijkerkKopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van YummyFoodFotos, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

Handhaving auteursrecht

De handhaving van het auteursrecht en de persoonlijkheids rechten op het foto werk en deze website en in  het bijzonder de daar geplaatste foto’s wordt zeer serieus genomen.Indien bemerkt wordt dat u ons auteursrechtelijk beschermd werk gebruikt, behoudens de hier vermelde uitzonderingen, kunnen er gerechtelijke stappen tegen u worden genomen, financiële vergoeding bedongen worden en geëist worden dat het materiaal omgaand verwijderd wordt. Ook kan geëist worden dat  u  voor de uitoefening van die rechten gerechtelijke en juridische kosten betaalt In alle geschillen hieromtrent is het Nederlands recht van toepassing  Bij bepaling van de schade worst aansluiting gezocht bij de voorwaarden van DuPho en de prijzen van FotoAnoniem, die in de rechtspraak als leidend worden beschouwd. De licentie ksoten vooraf te voldoen bedragen 250,00E (ex BTW)

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd